[PDF] Việc học không hề đáng sợ - Nhật ký trưởng thành của đứa trẻ ngoan

[PDF] Việc học không hề đáng sợ 

Nhật ký trưởng thành của đứa trẻ ngoan 

[PDF] Việc học không hề đáng sợ


Mua sách tại các trang thương mại uy tín                        

Đọc sách có thể nuôi dưỡng tình cảm, mở mang trí tuệ, làm cho con người trở nên ưu tú hơn. Trên đường đời của trẻ, càng cần những quyển sách hay dẫn lối, thông qua việc đọc sách, thông qua việc học tập và giáo dục, day cho trẻ có đức tính tốt, từ đó có được tương lai tốt đẹp!

Con trẻ là hi vong của mỗi gia đình, là tương lai của tổ quốc. Khi trẻ hình thành được thói quen tốt, nhận thức được rằng việc của mình phải tự mình hoàn thành, khi trẻ có tính cách tốt, trẻ sẽ tự quản lý được bản thân, khi trẻ dũng cảm chiến thắng khó khăn, nội tâm trẻ đủ mạnh mẽ, khi trẻ đầy tự tin, dám nói lớn rằng mình rất giỏi, khi trẻ hiểu rằng đọc sách là tốt cho bản thân, cố gắng làm một học sinh giỏi trong lớp, trẻ sẽ gặp được phiên bản xuất sắc của chính bản thân mình.

Post a Comment

Previous Post Next Post

About