[PDF] 10 Trọng Điểm Bồi Dưỡng HSG Toán 12

[PDF] 10 Trọng Điểm Bồi Dưỡng HSG Toán 12

[PDF] 10 Trọng Điểm Bồi Dưỡng HSG Toán 12


Mua sách tại các trang thương mại uy tín                        
Cuốn sách 10 trọng điểm bồi dưỡng học sinh giỏi (HSG) môn Toán 12 – Lê Hoành Phò có 3 chuyên đề nâng cao: Đa thức, Phương trình nghiệm nguyên và Toán suy luận. Nội dung cụ thủ như sau:
+ Chuyên đề 1. Tính đơn điệu và cực trị
+ Chuyên đề 2. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số
+ Chuyên đề 3. Bài toán liên quan đồ thị
+ Chuyên đề 4. Hàm số mũ và logarit
+ Chuyên đề 5. Phương trình mũ và logarit
+ Chuyên đề 6.Bất đẳng thức và giá trị lớn nhất, nhỏ nhất
+ Chuyên đề 7. Nguyên hàm hàm hữu tỉ, hàm lượng giác
+ Chuyên đề 8. Nguyên hàm hàm vô tỉ, hàm lượng giác
[ads]
+ Chuyên đề 9. Ứng dụng tích phân
+ Chuyên đề 10. Số phức và ứng dụng
+ Chuyên đề 11. Phép biến hình không gian
+ Chuyên đề 12. Khối đa diện và lăng trụ
+ Chuyên đề 13. Khối tứ diện và khối chóp
+ Chuyên đề 14. Khối tròn xoay
+ Chuyên đề 15. Tọa độ không gian
+ Chuyên đề 16. Phương trình đường và mặt
+ Chuyên đề 17. Lý thuyết số
+ Chuyên đề 18. Phương trình hàm
+ Chuyên đề 19. Nghiệm của đa thức
+ Chuyên đề 20. Tổ hợp và rời rạc

+ Chuyên đề 21.Dãy số 


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

NHẬN DOWNLOAD FILE PDF, WORD BỊ KHOÁ KHÔNG CHO TẢI TRÊN GOOGLE DRIVE

NHẬN ĐÁNH MÁY VĂN BẢN, TÀI LIỆU CÁC LOẠI

INBOX