[PDF] Hướng Dẫn Giải Nhanh BT Trắc Nghiệm Hóa Học THPT

[PDF] Hướng Dẫn Giải Nhanh BT Trắc Nghiệm Hóa Học THPT 

Tác giả: TS. Cao Cự Giác
[PDF] Hướng Dẫn Giải Nhanh BT Trắc Nghiệm Hóa Học THPT


Mua sách tại các trang thương mại uy tín                        
Nhằm giúp các em học sinh trong quá trình ôn luyện, cũng cố kiến thức , rèn luyện kỹ năng giải bài tập , từng bước hình thành và phát triển năng lực độc lập sáng tạo để đạt được kết quả cao nhất trong các kỳ thi đặt biệt là kỳ thi Tốt Nghiệp THPT Quốc Gia do bộ GD- Đt tổ chức tác giả đã biên soạn cuốn sách này . 
Cuốn sách này đặc biết hữu ích dành cho các em học sinh tự học , tự ôn luyện ở nhà, không có điều kiện tham gia các lớp học luyện thi.
Với cuốn sách này các em học sinh có thể nhanh chóng xữ lí nhiều dạng bài tập, tìm ra đáp án đúng nhanh và chính xác .

Hy vọng cuốn sách sẽ mang đến cho các em sự tiến bộ vượt bậc và là công cụ hỗ trợ hữu ích cho tất cả các bạn đọc.   


Post a Comment

Previous Post Next Post

About