ta.png

[PDF] 12 Bộ Đề Thi Học Kì Toán 12 THPT 2k4

[PDF] 12 Bộ Đề Thi Học Kì  Toán 12 THPT 2k4

[PDF] 12 Bộ Đề Thi Học Kì  Toán 12 THPT 2k4


Mua sách tại các trang thương mại uy tín                        

Bộ đề thi học kì toán 12 THPT 2k4 chinh phục điểm 7, 8 , 9

Tác giả: Thầy Lương Văn Huy

Bao gồm 12 đề thi học kì giúp các em chinh phục được điểm cao khi chuẩn bị bước vào kì thi học kì

Full giải chi tiết từng đề

Giúp các em hệ thống lại tất cả kiến thức đã học từ đầu năm


Post a Comment

Previous Post Next Post

About