ta.png

[PDF] 400 Câu Hỏi Cơ Bản Môn Hóa Học THPT 2022

[PDF] 400 Câu Hỏi Cơ Bản  Môn Hóa Học THPT 2022

[PDF] 400 Câu Hỏi Cơ Bản  Môn Hóa Học THPT 2022


Mua sách tại các trang thương mại uy tín                        
Hướng dẫn học tập hiệu quả giai đoạn cuối:
- Đọc lại sách giáo khóa Hóa Học lớp 11 và 12.
- Làm lại đề thi Tốt nghiệp THPT 2018, 2019, 202 (đề chính thức).
- Tập trung học LÝ THUYẾT và các câu hỏi cơ bản mức độ NB – TH – VD.
- Không học các dạng bài mới, các dạng bài khó mà vẫn chưa nắm vững, chưa hiểu…

~ Chúc các em học tốt và đậu NV1 nhé! 

Post a Comment

Previous Post Next Post

About