[PDF] Sách Khóa Học Tiền Giải Đề 2021 - 2022 Tiếng Anh Trang Anh

[PDF] Sách Khóa Tiền Giải Đề 2021 - 2022 Tiếng Anh Trang Anh

Tác giả: Trang Anh
[PDF] Sách Khóa Học Tiền Giải Đề 2021 - 2022 Tiếng Anh Trang Anh


Khóa học tiền giải đề 2022 tiếng Anh Trang Anh bao gồm:
- Luyện các dạng bài có trong đề thi như: 
+ phát âm, 
+ trọng âm, 
+chọn đáp án đúng, 
+ tình huống giao tiếp, 
+ đồng nghĩa, 
+ trái nghĩa, 
+ câu đồng nghĩa, 
+ kết hợp câu, 
+ lỗi sai, 
+ đục lỗ, 
+ đọc hiểu.
Khóa học hướng tới việc giúp các bạn làm thành thạo các dạng bài trong đề thi, tâp dượt giải đề và trang bị mọi hành trang kiến thức để các bạn tự tin bước vào chinh phục mục tiêu 9+
Ngoài 40 - 50 câu bài tập hàng ngày còn có 50 câu bài tập tự luyện cuối mỗi tuần và có thi thử + live chữa đề thi thử hàng tuần.

Mua sách tại các trang thương mại uy tín                        

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

NHẬN DOWNLOAD FILE PDF, WORD BỊ KHOÁ KHÔNG CHO TẢI TRÊN GOOGLE DRIVE

NHẬN ĐÁNH MÁY VĂN BẢN, TÀI LIỆU CÁC LOẠI

INBOX