[PDF] Tự ôn tập hiệu quả cho kì thi THPT môn Vật lí

[PDF] Tự ôn tập hiệu quả cho kì thi THPT môn Vật lí

[PDF] Tự ôn tập hiệu quả cho kì thi THPT môn Vật lí


Mua sách tại các trang thương mại uy tín                        

 

Học sinh lớp 12 phải đối diện kì thi quốc gia cuối cấp trung học phổ
thông rất quan ừọng, ảnh hưỏng sâu sắc đến con đường tưcmg lai của các
em. Chúng tôi cũng nhận thấy sách tham khảo hiện hành hiện nay rất phong
phú nhưng không phải tài liệu nào cũng có khả năng đáp ứng được yêu cầu
giúp học sinh ôn tập tốt trong một thời gian ngắn. Xuất phát từ những yêu
cầu bức thiết trên, chúng tôi đã tiến hành biên soạn bộ tài liệu T ự ÔN TẬP
HIỆU QUẢ CHO KÌ THI THPT QUỐC GIA.
Tài liệu T ự ÔN TẬP HIỆU QUẢ CHO KÌ TH I THPT QUỐC GIA
- MÔN VẬT LÍ, được viết dựa theo cấu trúc đề thi mới của Bộ Giáo dục
Đào tạo năm 2015 - 2016 cho môn Vật lí nhàm hệ thống hóa những kiến
thức - kĩ năng cần thiết, giúp học sinh có nền tảng vững chắc, có thể tự học,
tự ôn tập chuẩn bị cho kì thi này.
Trong quá trình biên soạn khó tránh khỏi thiếu sót, chúng tôi mong nhận
được những đóng góp chân tình của quý đồng nghiệp, các em học sinh để
cuốn sách này hoàn thiện hom ở lần tái bản

Post a Comment

Previous Post Next Post

About