[PDF] Tuyệt Đỉnh Bồi Dưỡng HSG Qua Các Kì Thi Olympic Vật Lý 10

[PDF] Tuyệt Đỉnh Bồi Dưỡng HSG Qua Các Kì Thi Olympic Vật Lý 10

Tác giả: Ths. Lê Văn Vinh
[PDF] Tuyệt Đỉnh Bồi Dưỡng HSG Qua Các Kì Thi Olympic Vật Lý 10


Mua sách tại các trang thương mại uy tín                        

 

Sách Tuyệt Đỉnh Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Qua Các Kì Thi Olympic Vật Lý 10 Tập 1

Bao gồm 3 chương :

Chương 1: Động học bao gồm các chuyên đề :
- Chuyển Động Thẳng Đều
- Chuyển Động Thẳng Biến Đổi Đều
- Sự Rơi Tự Do
- Chuyển Động Tròn Đều

- Chuyển Động Tròn Biến Đổi Đều

Chương 2: Động lực học bao gồm các chuyên đề:

- Các Định Luật Niu - Tơn
- Các Lực Cơ Học
- Phương Pháp Động Lực Học
- Chuyển Động Của Vật Ném Ngang
- Chuyển Động Của Vật Ném Xiên
- Chuyển Động Của Vật trong Hệ Quy Chiếu Không Quán Tính

Chương 3: Tĩnh học bao gồm các chuyên đề:
- Cân Bằng của Vật rắn khi không có Chuyển Động Quay
- Cân Bằng của Vật rắn có Trục quay Cố định
- Cân Bằng tổng quát của vật rắn

- Các dạng Cân Bằng 


1 Comments

  1. cho e hỏi không có tập 2 với tập 3 ạ

    ReplyDelete
Previous Post Next Post

About