ta.png

[PDF] Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Sinh Học 9 Huỳnh Quốc Thành

[PDF] Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Sinh Học 9 Huỳnh Quốc Thành 

Tác giả: Huỳnh Quốc Thành

[PDF] Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Sinh Học 9 Huỳnh Quốc ThànhMua sách tại các trang thương mại uy tín                        

 

Nội dung cuốn sách  Bồi dưỡng học sinh hỏi Sinh học 9 nhằm cung cấp các kiến thức trọng tâm cơ bản, nâng cao và kiến thức chuyên sâu, thuộc phần lí thuyến và bài tập sinh học 9

Cuốn sách được trình bày rõ ràng gồm 2 phần bám sát sách giáo khoa: 
 

Di truyền học

Sinh vật và môi trường


Mỗi chương đều được chúng tôi trình bày theo trình tự thống nhất:
 

  1.   Câu hỏi lý thuyết: Bao gồm các câu hỏi trọng tâm, câu hỏi nâng cao và đề tuyển sinh vào lớp 10 của các trường chuyên trong nước, dùng để tham khảo. Các đề này đã được cập nhật đến năm học 2015 - 2016.
  2.   Bài tập tự luận: Trong phần này, chúng tôi phân dạng bài tập. Mỗi dạng đều có phương pháp giải, bài tập vận dụng, các bài tập nâng cao và đề thi vào các trường chuyên cùng với hướng dẫn giải chi tiết. Phần này cũng đã được cập nhật
  3. Đặc biệt trong cuốn sách này, đề cập đến các dạng bài tập mới đã được các trường chuyên trong nước đưa vào trong các kì thi tuyển sinh gần đây, đó là các dạng bài tập liên kết gen, di truyền liên kết giới tính, di truyền quần thể, xác suất và các dạng bài tập tích hợp.
  4. Các dạng bài tập mới đã được các trường chuyên trong nước đưa vào trong các kì thi tuyển sinh gần đây: đó là các dạng bài tập liên kết gen, di truyền liên kết giới tính, di truyền quần thể, xác suất và các dạng bài tập tích hợp.

 


Post a Comment

Previous Post Next Post

About