[PDF] Sách ID Chuyên Đề Ngữ Pháp 8 - Trang Anh

[PDF] Sách ID Chuyên Đề Ngữ Pháp 8 - Trang Anh

Tác giả: Trang Anh
[PDF] Sách ID Chuyên Đề Ngữ Pháp 8 - Trang Anh


Mua sách tại các trang thương mại uy tín                        

ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC CHUYÊN ĐỀ NGỮ PHÁP 8

Thì động từ - giới từ

Sự phối thì - giới từ

Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ - danh động từ

Động từ nguyên mẫu - giới từ

Câu tường thuật - cum động từ

Trọng âm - phát âm - cụm động từ

Mạo từ - Thức giả định - cụm động từ

Câu điều kiện - cụm động từ

Mệnh đề quan hệ - thành ngữ

Các loại mệnh đề - thành ngữ

Đảo ngữ - thành ngữ

Các cấp so sánh - trật tự tính từ - thành ngữ

Động từ khuyết thiếu - cụm từ cố định

Cấu tạo từ - cụm từ cố định

Từ chỉ số lượng - Câu hỏi đuôi - cụm từ cố định

Liên từ - cụm từ cố định 


2 Nhận xét

  1. Cám ơn trang taisachonthi.com nhìu nhé.
    Trang làm thêm về sách Cẩm nang Cấu trúc Tiếng Anh của cô Trang Anh đi ạ.

    Trả lờiXóa
Mới hơn Cũ hơn

NHẬN DOWNLOAD FILE PDF, WORD BỊ KHOÁ KHÔNG CHO TẢI TRÊN GOOGLE DRIVE

NHẬN ĐÁNH MÁY VĂN BẢN, TÀI LIỆU CÁC LOẠI

INBOX