ĐỀ LUYỆN THI TOÁN 2024 (CẬP NHẬT HÀNG NGÀY)

No title

[PDF] 1260 Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 12

Tác giả: Trương Ngọc Thơi 

[PDF] 1260 Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 12


Mua sách tại các trang thương mại uy tín                        

 

Giới thiệu sơ lược: Cuốn sách "1260 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 - Trường Ngọc Thơi" giúp các em học sinh học tập, rèn luyện, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh tham khảo. Các câu hỏi trắc nghiệm vừa phát huy được tính tư duy tích cực của học sinh trong việc học tập môn Lịch sử, vừa đảm bảo tính vừa sức đối với học sinh lớp 12 theo chương trình và SGK Lịch sử lớp 12 mới. Nội dung cuốn sách:
Phần I. Lịch sử thế giới
+ Chương I. Bối cảnh quốc tế sau chiến tranh thế giới thứ II

+ Chương II. Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 1991). Liên bang Nga 

+ Chương III. Các nước Á, Phi, Mỹ, La-tinh (1945 - 2000)
+ Chương IV. Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000)
+ Chương V. Quan hệ quốc tế (1945 - 2000)
+ Chương VI. Cách mạng khoa học - công nghệ và xu hướng toàn cầu hóa
+ Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000
Phần II. Lịch sử Việt Nam
+ Chương I. Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930
+ Chương II. Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945
+ Chương III. Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954
+ Chương IV. Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975
+ Chương V. Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000
+ Tổng kết lịch sử Việt Nam từ 1919 đến năm 2000
Đáp án các câu hỏi trắc nghiệm


Post a Comment

Previous Post Next Post

About