[PDF] BT Giải tích 12 Chuyên Đề Tích Phân Và Ứng Dụng

[PDF] BT Giải tích 12 Chuyên Đề Tích Phân Và Ứng Dụng

Tác giả: Nguyễn Hoàng Việt

[PDF] BT Giải tích 12 Chuyên Đề Tích Phân Và Ứng Dụng


Mua sách tại các trang thương mại uy tín                        

Tài liệu gồm 138 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Hoàng Việt, tổng hợp kiến thức cần nắm, các dạng toán thường gặp và bài tập tự luyện chuyên đề nguyên hàm, tích phân và ứng dụng, giúp học sinh lớp 12 tham khảo khi học chương trình Giải tích 12 chương 3. 


Post a Comment

Previous Post Next Post

About