[PDF] Vũ Tuấn Anh - Dao động và sóng điện từ - Sóng ánh sáng

[PDF] Vũ Tuấn Anh - Dao động và sóng điện từ sóng ánh sáng

[PDF] Vũ Tuấn Anh - Dao động và sóng điện từ - Sóng ánh sáng


Mua sách tại các trang thương mại uy tín                        

 1. Mạch dao động LC

Một cuộn cảm có độ tự cảm L mắc với một tụ điện có điện dung C thành một mạch điện kín gọi là mạch dao động.

→ Nếu điện trở của mạch rất nhỏ, coi như bằng 0 thì mạch là một mạch dao động lí tưởng.

2. Dao động điện từ tự do trong mạch dao động

Nếu ban đầu, tụ được tích điện Q0 ở hiệu điện thế U0. Nối tụ với cuộn cảm L

→ trong mạch có dao động điện với tần số góc của dao động...

...


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

NHẬN DOWNLOAD FILE PDF, WORD BỊ KHOÁ KHÔNG CHO TẢI TRÊN GOOGLE DRIVE

NHẬN ĐÁNH MÁY VĂN BẢN, TÀI LIỆU CÁC LOẠI

INBOX