ta.png

[PDF] Vũ Tuấn Anh - Dao động và sóng điện từ - Sóng ánh sáng

[PDF] Vũ Tuấn Anh - Dao động và sóng điện từ sóng ánh sáng

[PDF] Vũ Tuấn Anh - Dao động và sóng điện từ - Sóng ánh sáng


Mua sách tại các trang thương mại uy tín                        

 1. Mạch dao động LC

Một cuộn cảm có độ tự cảm L mắc với một tụ điện có điện dung C thành một mạch điện kín gọi là mạch dao động.

→ Nếu điện trở của mạch rất nhỏ, coi như bằng 0 thì mạch là một mạch dao động lí tưởng.

2. Dao động điện từ tự do trong mạch dao động

Nếu ban đầu, tụ được tích điện Q0 ở hiệu điện thế U0. Nối tụ với cuộn cảm L

→ trong mạch có dao động điện với tần số góc của dao động...

...


Post a Comment

Previous Post Next Post

About