ta.png

[PDF] Phương Pháp Ghép Trục Và Bài Toán Đơn Điệu Cực Trị Tương Giao

[PDF] Phương Pháp Ghép Trục Và Bài Toán Đơn Điệu Cực Trị Tương Giao

Tác giả: Đỗ Văn Đức
[PDF] Phương Pháp Ghép Trục Và Bài Toán Đơn Điệu Cực Trị Tương Giao


Mua sách tại các trang thương mại uy tín                        

Các em học sinh và các bạn thân mến

Cuốn sách này tập trung vào đồ thị , đó là tương giao của đồ thị

- Điều kiện có nghiêm của phương trình

- Tương giao hàm hợp không có tham số

- Phương pháp ghép trục

- Kỹ năng biện luận nghiệm nâng cao 


1 Comments

Previous Post Next Post

About