ta.png

[PDF] Hướng Dẫn Giải Và Xử Lý Tối Ưu Các Dạng Bài Tập Vật Lý

[PDF] Hướng Dẫn Giải Và Xử Lý Tối Ưu Các Dạng Bài Tập Vật Lý

[PDF] Hướng Dẫn Giải Và Xử Lý Tối Ưu Các Dạng Bài Tập Vật Lý


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

 

Trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng cấu trúc , đề thi THPT quốc gia của bộ GD-DT và cập  nhật các dạng bài tập mới trong đề thi năm nay như bai tập thực tiễn  , thực hành, câu hổi mở, ... Chúng tôi biên soạn cuốn sách Hướng Dẫn Giải Và Xử Lí Tối  Ưu Các Dạng Bài Tập Trong Đề  Thi THPT Quốc Gia Môn Vật Lý .
"Hướng Dẫn Giải Và Xử Lí Tối  Ưu Các Dạng Bài Tập Trong Đề  Thi THPT Quốc Gia Môn Vật Lý" được chia là 7 phần :
1. Dao động cơ
2. Sóng cơ
3. Điện Xoay chiều 
4. Dao động và sóng điện từ
5. Sóng ánh sáng
6. Lượng tử ánh sáng 
7. Vật Lý hạt nhân. 
Mổi chương đều trình bày rõ ràng 4 phần :
1. Tóm tắt lý thuyết 
2. Phương pháp giải
3. Bài tập tự luyện
4. Hướng dẫn giải bài tập tự luyện.  
div style="text-align: center;">DOWNLOAD PDF

Post a Comment

Previous Post Next Post

About