[PDF] Sổ Tay Kiến Thức Toán 12

[PDF] Sổ Tay Kiến Thức Toán 12

[PDF] Sổ Tay Kiến Thức Toán 12


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

Hàm số

Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit

Nguyên hàm, tích phân

Số phức

Khối đa diện

Các khối tròn xoay

Phương pháp tọa độ trong không gian

Cuốn số tay gồm 80 trang

Tổng hợp lại đầy đủ các dạng bài và công thức quan trọng của môn toán lớp 12. 


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

NHẬN DOWNLOAD FILE PDF, WORD BỊ KHOÁ KHÔNG CHO TẢI TRÊN GOOGLE DRIVE

NHẬN ĐÁNH MÁY VĂN BẢN, TÀI LIỆU CÁC LOẠI

INBOX