[PDF] Phác Đồ Toán 2022 - Tập 6 Số Phức

 [PDF] Phác Đồ Toán 2022 - Tập 6 Số Phức

Tác giả: Ngọc Huyền LB
[PDF] Phác Đồ Toán 2022 - Tập 6 Số Phức


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

 Phần 1. Kiến thức nền tảng

Bài 1. Số phức và các phép toán cơ bản

Dạng 1. Tính toán với số phức - modun số phức

Dạng 2. Biểu diễn hình học của số phức

Bài 2. Hai số phức bằng nhau

Bài 3. Phương trình bậc hai với hệ số thực

Bài 4. Tập hợp điểm biểu diễn số phức

Phần 2. Vận dụng vận dụng cao

Bài 1. Min Max modun số phức liên quan đến quỹ tích

Dạng 1. Min Max modun số phức liên quan đến quỹ tích là đường thẳng

Dạng 2. Min Max modun số phức liên quan đến quỹ tích là đường tròn

Dạng 3. Min Max modun số phức liên quan đến quỹ tích là đoạn thẳng elip.

Bài 2. Min max modun số phức sử dung phương pháp đại sốPost a Comment

Previous Post Next Post

About