[PDF] Hướng Dẫn Làm Bài Kiểm Tra Định Kỳ Đề Giao Lưu Học Sinh Giỏi Ngữ Văn 6

[PDF] Hướng Dẫn Làm Bài Kiểm Tra Định Kỳ Đề Giao Lưu Học Sinh Giỏi Ngữ Văn 6

[PDF] Hướng Dẫn Làm Bài Kiểm Tra Định Kỳ Đề Giao Lưu Học Sinh Giỏi Ngữ Văn 6

[PDF] Hướng Dẫn Làm Bài Kiểm Tra Định Kỳ Đề Giao Lưu Học Sinh Giỏi Ngữ Văn 6


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        


 Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn đã có những đổi mới không chỉ trong nội dung kiến thức mà cả trong phương pháp kiểm tra, đánh giá nhằm phát triển tốt nhất phẩm chất, năng lực của học sinh

Điều này đòi hỏi người dạy cần chủ động tìm tòi những cách làm mới, đa dạng hóa các hình thức dạy học và kiểm tra đánh giá phù hợp với từng đối tượng học sinh

Với những bài kiểm tra định kỳ, giao lưu học sinh giỏi, học sinh vừa phải tham gia kiểm tra kỹ năng đọc hiểu các văn bản theo đặc trưng thể loại vừa phải kiểm tra kỹ năng viết các dạng bài văn trong chương trình ngữ văn 6 gồm văn tự sự, văn miêu tả, văn biểu cảm, văn thuyết minh và văn nghị luận.