ta.png

[PDF] Sách Thưởng Văn 12 - Tập 1

[PDF] Sách Thưởng Văn 12 - Tập 1[PDF] Sách Thưởng Văn 12 - Tập 1


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

 

Trong bài thơ Nghĩ lại về Pautovsky, nhà thơ Bằng Việt đã viết: “Giọt nước soi trên tay không cùng màu sóng bể/ Bể mặn mòi xa xót biết bao nhiêu”, dù cuộc đời “không êm đẹp như trang sách”, nhưng vẻ đẹp cuộc đời nhờ trang sách gieo vào tâm hồn sẽ vẫn giúp người đọc biết làm người chống chọi lại những đắng cay bão tố cuộc đời.

“Những trang sách suốt đời đi vẫn nhớ
Những đám mây ngũ sắc ngủ trong đầu”.

(Bằng Việt)

Đọc một cuốn sách chạm vào tâm khảm cũng giống như thưởng thức một vị ngon, một vẻ đẹp của cuộc sống. Đó không hẳn chỉ còn là đọc, là học, mà còn là thưởng, là tự mình và sách cùng đối thoại, đồng sáng tạo những ý vị mới mẻ. 𝐓𝐓𝐒 chọn đi cùng các em với bộ sách “Thưởng Văn 12” đặc biệt này, riêng dành cho 2k3, 2k4 đã và đang chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp, kì thi THPT QG & ĐH đang chờ các em chinh phục ở phía trước. 

Trong bài thơ Nghĩ lại về Pautovsky, nhà thơ Bằng Việt đã viết: “Giọt nước soi trên tay không cùng màu sóng bể/ Bể mặn mòi xa xót biết bao nhiêu”, dù cuộc đời “không êm đẹp như trang sách”, nhưng vẻ đẹp cuộc đời nhờ trang sách gieo vào tâm hồn sẽ vẫn giúp người đọc biết làm người chống chọi lại những đắng cay bão tố cuộc đời.

“Những trang sách suốt đời đi vẫn nhớ
Những đám mây ngũ sắc ngủ trong đầu”.

(Bằng Việt)

Đọc một cuốn sách chạm vào tâm khảm cũng giống như thưởng thức một vị ngon, một vẻ đẹp của cuộc sống. Đó không hẳn chỉ còn là đọc, là học, mà còn là thưởng, là tự mình và sách cùng đối thoại, đồng sáng tạo những ý vị mới mẻ. 𝐓𝐓𝐒 chọn đi cùng các em với bộ sách “Thưởng Văn 12” đặc biệt này, riêng dành cho 2k3, 2k4 đã và đang chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp, kì thi THPT QG & ĐH đang chờ các em chinh phục ở phía trước.


Post a Comment

Previous Post Next Post

About