[PDF] Nắm trọn kiến thức vật lý 12 học kỳ 1 Phạm Trung Thông

[PDF] Nắm trọn kiến thức vật lý 12 học kỳ 1 Phạm Trung Thông 

[PDF] Nắm trọn kiến thức vật lý 12 học kỳ 1 Phạm Trung Thông


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        


PHẦN 1: BÀI TẬP PHÂN DẠNG THEO TỪNG CHƯƠNG ............................................ 1

CHƯƠNG I: DAO ĐỘNG CƠ ........................................................................................... 1

1. Đại cương dao động điều hòa ...................................................................................... 1

2. Con lắc lò xo .................................................................................................................. 4

3. Con lắc đơn.................................................................................................................... 7

4. Năng lượng .................................................................................................................... 9

5. Tổng hợp dao động..................................................................................................... 10

6. Dao động tắt dần, cưỡng bức, duy trì....................................................................... 12

CHƯƠNG II: SÓNG CƠ HỌC ........................................................................................ 14

1. Đại cương về sóng cơ học........................................................................................... 14

2. Giao thoa sóng............................................................................................................. 16

3. Sóng dừng.................................................................................................................... 19

4. Sóng âm ....................................................................................................................... 21

CHƯƠNG III: ĐIỆN XOAY CHIỀU .............................................................................. 24

1. Đại cương dòng điện xoay chiều................................................................................ 24

2. Mạch RLC................................................................................................................... 26

3. Cực trị.......................................................................................................................... 30

4. Máy biến áp, Truyền tải điện năng, máy phát điện ................................................ 36

CHƯƠNG IV. DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ - SÓNG ĐIỆN TỪ........................................... 39

ĐÁP ÁN THAM KHẢO ................................................................................................ 48

PHẦN 2. MỘT SỐ ĐỀ THI HỌC KÌ 1 ............................................................................... 76

ĐỀ SỐ 1 ........................................................................................................................... 76

ĐỀ SỐ 2 ........................................................................................................................... 88

ĐỀ SỐ 3 ........................................................................................................................... 99

ĐỀ SỐ 4 ......................................................................................................................... 109

ĐỀ SỐ 5 ......................................................................................................................... 119 


CHÚNG TÔI ĐANG CHUẨN BỊ FILE DOWNLOAD. VUI LÒNG CHỜ GIÂY LÁT!

Post a Comment

Previous Post Next Post

About