ta.png

[PDF] Tư Duy Mở - Không Gian OXYZ - Nguyễn Đăng Ái

 [PDF] Tư Duy Mở - Không Gian OXYZ - Nguyễn Đăng Ái

[PDF] Tư Duy Mở - Không Gian OXYZ - Nguyễn Đăng Ái


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

 Cơ bản về mặt phẳng trong OXYZ

Vận dung vận dung cao về mặt phẳng

Cơ bản về đường thẳng trong OXYZ

Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng

Phương trình tổng quát của đường thẳng

Phân giác toàn diện

Cơ bản về mặt cầu trong OXYZ

Vị trí tương đối giữa mặt cầu và mặt phẳng

Vị trí tương đối giữa mặt cầu và đường thẳng

Đường tròn trong OXYZ

Cực trị tâm tỉ cự

Phương tích và quỹ tích mặt cầu cố định

Cực trị hình học trong OXYZ


CHÚNG TÔI ĐANG CHUẨN BỊ FILE DOWNLOAD. VUI LÒNG CHỜ GIÂY LÁT!

1 Comments

  1. Ad đăng về cuốn vdc của cô ngọc huyền đi ạ

    ReplyDelete
Previous Post Next Post

About