ta.png

[PDF] Ebook Ngữ Pháp Tiếng Anh Căn Bản - Lê Dũng

[PDF] Ebook Ngữ Pháp Tiếng Anh Căn Bản - Lê Dũng

[PDF] Ebook Ngữ Pháp Tiếng Anh Căn Bản - Lê Dũng


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

 Chúng ta muốn xây nhà cần phải có vật liệu và biết phương pháp để xây. Để đọc và viết được một ngoại ngữ như tiếng anh, chúng ta phải nắm được một số lượng từ nhất định, sắp đặt chúng (ngữ pháp hay văn pham), đó là chưa kể đến những yếu tố khác cần phải có để có được một năng lực giao tiếp thật sự

Vật liệu chúng ta đã nói đến chính là từ vựng của một ngôn ngữ, số lượng từ đòi hỏi ít hay nhiều tùy theo yêu cầu về trình độ của người học. Điều quan trọng là người học phải phân biệt được từ vựng ấy theo từng loại với những tính chất riêng biệt, giống như người thợ xây phải phân biệt giữa gạch và ngói, gạch xây tường và gạch lót nền vậy.Người học phải biết phân biệt từ vựng theo từng loại: danh từ, động từ, tính từ, giới từ ... và biết vị trí mỗi loại trong câu

Mục đích của việc học mẫu câu (sentence patterns) là giúp người học diễn đạt ý tưởng của mình (nói hay viết) bằng cách sắp xếp các từ vào vijtris thích hợp của chúng thông qua các mẫu câu đã học.Tiếng Anh thường chứa những cấu trúc cú pháp đồng nhất với tiếng việt.


Post a Comment

Previous Post Next Post

About