ta.png

[PDF] Sổ Tay Tóm Tắt Ngữ Văn Lớp 9 Ôn Thi Vào 10

[PDF] Sổ Tay Tóm Tắt Ngữ Văn Lớp 9 Ôn Thi Vào 10

[PDF] Sổ Tay Tóm Tắt Ngữ Văn Lớp 9 Ôn Thi Vào 10


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        


Phần Đọc - hiểu văn bản là phần bắt buộc trong đề thi, chiếm 30% tổng số điểm trong bài và ảnh hưởng trực tiếp đến điểm số và chất lượng bài thi.

- Đây là phần tích hợp 3 phân môn văn học, tiếng Việt và tập làm văn nên phạm vi kiến thức rộng. Các văn bản đưa ra không chỉ gói gọn trong các văn bản ở sách giáo khoa mà có thể nằm ngoài phạm vi sách giáo khoa.

- Điều này yêu cầu học sinh không chỉ nắm chắc kiến thức đã học mà còn phải biết vận dụng kiến thức và kỹ năng vào xử lý một văn bản cụ thể.

Câu hỏi thường yêu cầu xác định đề tài, thể loại, phương thức biểu đạt,phong cách ngôn ngữ, chỉ ra các biện pháp tu từ, xác định chi tiết chính... trong văn bản; nhận biết các thông tin được thể hiện, phản ánh trực tiếp trong văn bản; diễn đạt hoặc mô tả lại nội dung của văn bản bằng ngôn ngữ của mình. 


Post a Comment

Previous Post Next Post

About