[PDF] Tài Liệu Học Tập Môn Toán 12

[PDF] Tài Liệu Học Tập Môn Toán 12

[PDF] Tài Liệu Học Tập Môn Toán 12


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        


Phần I GIẢI TÍCH.
Chương 3. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG 2.
Chủ đề 1. Nguyên hàm 2.
A Tóm tắt lí thuyết 2.
B Các dạng toán 4.
+ Dạng 1. Tính nguyên hàm bằng bảng nguyên hàm 4.
+ Dạng 2. Tìm nguyên hàm bằng phương pháp đổi biến số 11.
+ Dạng 3. Tìm nguyên hàm bằng phương pháp từng phần 16.
C Bài tập trắc nghiệm 19.
Chủ đề 2. Tích phân 30.
A Tóm tắt lí thuyết 30.
B Các dạng toán 31.
+ Dạng 1. Dùng định nghĩa tính tích phân 32.
+ Dạng 2. Tính tích phân bằng bảng nguyên hàm 34.
+ Dạng 3. Tích phân hàm số chứa trị tuyệt đối Z b a |f(x)|dx 40.
+ Dạng 4. Phương pháp đổi biến số 42.
+ Dạng 5. Phương pháp từng phần 49.
C Bài tập trắc nghiệm 55.
Chủ đề 3. Ứng dụng tích phân 76.
A Tóm tắt lí thuyết 76.
B Các dạng toán 78.
+ Dạng 1. Diện tích hình giới hạn bởi: đồ thị hàm số – trục hoành và hai cận 78.
+ Dạng 2. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số 81.
+ Dạng 3. Thể tích khối tròn xoay 85.
+ Dạng 4. Thể tích của vật thể 87.
+ Dạng 5. Bài toán thực tế: Tìm vận tốc, quãng đường 89.
C Bài tập trắc nghiệm 92.
Chương 4. SỐ PHỨC 123.
Chủ đề 1. Số phức 123.
A Tóm tắt lí thuyết 123.
B Các dạng toán 125.
+ Dạng 1. Xác định phần thực – phần ảo của số phức 125.
+ Dạng 2. Xác định mô – đun của số phức 125.
+ Dạng 3. Hai số phức bằng nhau 126.
+ Dạng 4. Tìm tập hợp điểm biểu diễn 127.
+ Dạng 5. Số phức liên hợp 128.
C Bài tập trắc nghiệm 129.
Chủ đề 2. Cộng, trừ và nhân số phức 146.
A Tóm tắt lí thuyết 146.
B Các dạng toán 147.
+ Dạng 1. Cộng trừ hai số phức 147.
+ Dạng 2. Phép nhân hai số phức 149.
C Bài tập trắc nghiệm 151.
Chủ đề 3. Phép chia số phức 163.
A Tóm tắt lí thuyết 163.
B Các dạng bài tập 164.
+ Dạng 1. Phép chia số phức đơn giản 164.
+ Dạng 2. Các bài toán tìm phần thực và phần ảo của số phức 165.
+ Dạng 3. Một số bài toán xác định môđun của số phức 167.
+ Dạng 4. Tìm tập hợp điểm – GTNN – GTLN 168.
C Bài tập trắc nghiệm 171.
Chủ đề 4. Phương trình bậc hai với hệ số thực 183.
A Tóm tắt lí thuyết 183.
B Các dạng toán 184.
+ Dạng 1. Giải phương trình bậc hai hệ số thực 184.
+ Dạng 2. Phương trình bậc cao với hệ số thực 185.
C Bài tập trắc nghiệm 188.
Phần II HÌNH HỌC.
Chương 3. PHƯƠNG PHÁP TỌA TỌA TRONG KHÔNG GIAN 200.
Chủ đề 1. Hệ tọa độ trong không gian 200.
A Tóm tắt lí thuyết 200.
B Các dạng toán 206.
+ Dạng 1. Các phép toán về tọa độ của vectơ và điểm 206.
+ Dạng 2. Xác định điểm trong không gian. Chứng minh tính chất hình học. 208.
+ Dạng 3. Mặt cầu 209.
C Bài tập trắc nghiệm 212.


1 Comments

  1. bạn ơi có tài liệu học kỳ 1 của cái này k á

    ReplyDelete
Previous Post Next Post

About