[PDF] Sổ Tay Tóm Tắt Kiến Thức Môn Lịch Sử Lớp 12

[PDF] Sổ Tay Tóm Tắt Kiến Thức Môn Lịch Sử Lớp 12 

[PDF] Sổ Tay Tóm Tắt Kiến Thức Môn Lịch Sử Lớp 12


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

SỔ TAY TÓM TẮT TOÀN BỘ KIẾN THỨC LỊCH SỬ 12 GIÚP CÁC EM HỆ THỐNG MỘT CÁCH NHANH CHÓNG
QUAN HỆ QUỐC TẾ TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY
Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn cuối, nhiều vấn đề quan trọng và cấp bách đặt ra:

Những quyết định quan trọng
Nhận xét
Hội nghị Ianta là giữa các nước thắng trận.

Nhanh chóng đánh bại hoàn toàn chủ nghĩa phát xít.
Tổ chức lại trật tự thế giới sau chiến tranh.
Phân chia thành quả giữa các nước thắng trận.
11/2/1945, hội nghị quốc tế được triệu tập tại Ianta (Liên Xô) với sự tham dự của nguyên thủ 3 cường quốc là Liên Xô, Mĩ, Anh.
Hoàn cảnh lịch sử
Đẩy mạnh việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật.
Thành lập tổ chức Liên hợp quốc nhằm duy trì hoà bình và an ninh thế giới.
Thoả thuận về việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít, phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á. sự phân chia khu vực đóng quân và khu vực ảnh hưởng
Những quyết định quan trọng của Hội nghị và những thoả thuận sau đó trở thành khuôn khổ của trật tự thế giới mới (trật tự hai cực Ianta).CHÚNG TÔI ĐANG CHUẨN BỊ FILE DOWNLOAD. VUI LÒNG CHỜ GIÂY LÁT!

Post a Comment

Previous Post Next Post

About