ta.png

[PDF] Tóm tắt lý thuyết toán 12 bản đẹp

 [PDF] Tóm tắt lý thuyết toán 12 bản đẹp

[PDF] Tóm tắt lý thuyết toán 12 bản đẹp


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        


 Giải Tích 12 

Chương 1. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số 

x1 – Sự đồng biến nghịch biến của hàm số 

A Định nghĩa

B Quy tắc tính đạo hàm

C Công thức tính đạo hàm hàm phân thức

D Bảng công thức tính đạo hàm

E Đạo hàm cấp hai 

F Một số chú ý 

G Quy tắc xét tính đơn điệu của hàm số

x2 – Cực trị hàm số 6

A Định nghĩa

B Minh họa đồ thị

C Một số điểm cần lưu ý

D Điều kiện cần để hàm số đạt cực trị

E Điều kiện đủ để hàm số có cực trị

F Quy tắc tìm cực trị

G Một số dạng toán liên quan đến cực trị hàm số

x3 – Giá trị lớn nhất - Giá trị nhỏ nhất 

A Định nghĩa

B Phương pháp tìm GTLN, GTNN 

x4 – Đường tiệm cận của hàm số

A Đường tiệm cận ngang

B Đường tiệm cận đứng

x5 – Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

A Khảo sát một số hàm đa thức và hàm phân thức

B Đồ thị hàm chứa dấu trị tuyệt đốiC Một số phép biến đổi đồ thị

x6 – Tiếp tuyến 25

A Tiếp tuyến 

| Dạng 6.1: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = f(x) tại điểm M(x0; y0)

| Dạng 6.2: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = f(x) có phương cho trước 

| Dạng 6.3: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = f(x) đi qua điểm M(x0; y0)

B Điều kiện tiếp xúc

x7 – Tương giao đồ thị 

| Dạng 7.4: Tìm tham số để đồ thị (C): y = ax + b

cx + d cắt đường thẳng (d) tại hai điểm

| Dạng 7.5: Tìm tham số để đồ thị (C): y = ax3 + bx2 + cx + d cắt đường thẳng (d) tại 3 điểm 

| Dạng 7.6: Tìm tham số để đồ thị (C): y = ax4 + bx2 + c cắt đường thẳng d tại 4điểm 

| Dạng 7.7: Tìm tham số để đồ thị (C): y = f(x) cắt đường thẳng d tại n điểm thỏa mãn tính chất nào đó

x8 – Điểm đặc biệt của họ đường cong 

A Bài toán tìm điểm cố định của họ đường cong

B Bài toán tìm điểm có tọa độ nguyên 

C Bài toán tìm điểm có tính chất đối xứng 

D Bài toán tìm điểm đặc biệt, khoảng cách

Chương 2. Mũ và Logarit 36

x1 – Lũy thừa và hàm số lũy thừa 36

A Khái niệm lũy thừa

B Phương trình xn = b 

C Một số tính chất của căn bậc n 

D Hàm số lũy thừa 

E Khảo sát hàm số mũ y = ax 

x2 – Lôgarit 41

A Khái niệm lôgarit

B Bảng tóm tắt công thức mũ - lôgarit thường gặp 

x3 – Bất phương trình mũ và logarit 

A Bất phương trình mũ cơ bản 

B Bất phương trình logarit cơ bản 

x4 – Bài toán lãi suất ngân hàng 

A Lãi đơn 

B Lãi kép

C Tiền gửi hàng tháng

D Gửi ngân hàng và rút tiền gửi hàng tháng

E Vay vốn trả góp 

F Bài toán tăng lương 

G Bài toán tăng trưởng dân số 

H Lãi kép liên tục 

Chương 3. Nguyên hàm - Tích phân Ứng dụng tích phân 

x1 – Nguyên hàm 

A Định nghĩa

B Tính chất nguyên hàm 

C Sự tồn tại nguyên hàm

D Bảng nguyên hàm các hàm số thường gặp 

E Bảng nguyên hàm mở rộng

x2 – Các phương pháp tính nguyên hàm 

A Phương pháp đổi biến

B Phương pháp nguyên hàm từng phần 

x3 – Tích phân 54

A Công thức tính tích phân 

B Tính chất của tích phân

x4 – Phương pháp tính tích phân 

A Phương pháp đổi biến 

B Phương pháp tích phân từng phần

x5 – Tích phân các hàm số sơ cấp cơ bản 

A Tích phân hàm hữu tỉ 

B Tích phân hàm vô tỉ 

C Tích phân hàm lượng giác

x6 – Ứng dụng của tích phân 

A Diện tích hình phẳng

B Thể tích vật thể và thể tích khối tròn xoay 

Chương 4. Số phức 

II Hình Học 12 74

Chương 1. Khối đa diện 

x1 – Khối lăng trụ và khối chóp 

x2 – Khái niệm về hình đa diện và khối đa diện 

A Khái niệm về hình đa diện

B Khái niệm về khối đa diện

x3 – Hai đa diện bằng nhau 

A Phép dời hình trong không gian 

B Hai hình bằng nhau

x4 – Phân chia và lắp ghép các khối đa diện


Post a Comment

Previous Post Next Post

About