Tổng Ôn 50 Dạng Toán Tốt Nghiệp THPT

Tổng Ôn 50 Dạng Toán Tốt Nghiệp THPT


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        


Bài 1. Phép Đếm 
Bài 2. Cấp Số Cộng – Cấp Số Nhân 
Bài 3. Sử Dụng Các Công Thức Liên Quan Đến Hình Nón 
Bài 4. Xét Sự Đơn Điệu Dựa Vào Bảng Biến Thiên 
Bài 5. Thể Tích Khối Lăng Trụ Đều 
Bài 6. Giải Phương Trình -Bất Phương Trình Logarit
Bài 7. Sử Dụng Tính Chất Của Tích Phân
Bài 8. Cực Trị Hàm Số 
Bài 9. Khảo Sát Hàm Số – Nhận Dạng Hàm Số, Đồ Thị 
Bài 10. Sử Dụng Tính Chất Của Logarit 
Bài 11. Tính Nguyên Hàm Bằng Cách Sử Dụng Tính Chất Của Nguyên Hàm 
Bài 12. Khái Niệm Số Phức 
Bài 13. Bài Toán Tìm Hình Chiếu Của Điểm Trên Mặt Phẳng Tọa Độ 
Bài 14. Xác Định Tâm, Bán Kính, Diện Tích, Thể Tích Của Mặt Cầu 
Bài 15. Xác Định Vectơ Pháp Tuyến Của Mặt Phẳng 
Bài 16. Phương Trình Đường Thẳng 
Bài 17. Xác Định Góc Giữa Hai Đường Thẳng, Đường Thẳng Và Mặt Phẳng, Hai Mặt Phẳng 
Bài 18. Đếm Số Điểm Cực Trị Dựa Vào Bảng Biến Thiên 
Bài 19. Tìm Giá Trị Lớn Nhất- Giá Trị Nhỏ Nhất Của Hàm Số Trên Một Đoạn
Bài 20. Biến Đổi Biểu Thức Lôgarit 
Bài 21. Phương Trình, Bất Phương Trình Mũ Và Logarit 
Bài 22. Khối Trụ 
Bài 23. Liên Quan Giao Điểm Từ Hai Đồ Thị 
Bài 24. Nguyên Hàm Cơ Bản 
Bài 25. Toán Thực Tế Sử Dụng Hàm Mũ Và Lôgarit 
Bài 26. Tính Thể Tích Khối Lăng Trụ Đứng 
Bài 27. Tiệm Cận Của Đồ Thị Hàm Số 
Bài 28. Tính Chất Đồ Thị – Hàm Số – Đạo Hàm 
Bài 29. Ứng Dụng Tích Phân 
Bài 30. Các Phép Toán Số Phức 
Bài 31. Biểu Diễn Hình Học Của Số Phức 
Bài 32. Tích Vô Hướng Của Hai Vectơ Trong Không Gian 
Bài 33. Viết Phương Trình Mặt Cầu 
Bài 34. Phương Trình Mặt Phẳng Liên Quan Đến Đường Thẳng 
Bài 35. Tìm Véc-Tơ Chỉ Phương Của Đường Thẳng 
Bài 36. Tính Xác Suất Của Biến Cố Bằng Định Nghĩa 
Bài 37. Khoảng Cách Giữa Hai Đường Thẳng Chéo Nhau 
Bài 38. Tích Phân Cơ Bản (A), Kết Hợp (B) 
Bài 39. Tìm Tham Số Để Hàm Số Bậc 1 Trên Bậc 1 Đơn Điệu 
Bài 40. Khối Nón 
Bài 41. Lôgarit 
Bài 42. Max, Min Của Hàm Trị Tuyệt Đối Có Chứa Tham Số 
Bài 43. Phương Trình Logarit Có Chứa Tham Số 
Bài 44. Nguyên Hàm Từng Phần 
Bài 45. Liên Quan Đến Giao Điểm Của Hai Đồ Thị 
Bài 46. Tìm Cực Trị Của Hàm Số Hợp Khi Biết Đồ Thị Hàm Số 
Bài 47. Ứng Dụng Phương Pháp Hàm Số Giải Phương Trình Mũ Và Logarit 
Bài 48. Tích Phân Liên Quan Đến Phương Trình Hàm Ẩn 
Bài 49. Tính Thể Tích Khối Chóp Biết Góc Giữa Hai Mặt Phẳng 

Bài 50. Tính Đơn Điệu Của Hàm Số Liên Kết 


CHÚNG TÔI ĐANG CHUẨN BỊ FILE DOWNLOAD. VUI LÒNG CHỜ GIÂY LÁT!