ta.png

[PDF] Tuyển Tập Đề Thi Thử Tốt Nghiệp 2023 Môn Toán

 [PDF] Tuyển Tập Đề Thi Thử Tốt Nghiệp 2023 Môn Toán

[PDF] Tuyển Tập Đề Thi Thử Tốt Nghiệp 2023 Môn Toán


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

Đề 1 Đề thi THPT Quốc gia môn toán

Đề SỐ1.Đề thi THPTQGmônToán2022-Mãđề101.................3

ĐỀSỐ2.ĐềthiTHPTQGmônToán2022-Mãđề102.................7

ĐỀSỐ3.ĐềthiTHPTQGmônToán2022-Mãđề103...............12

ĐỀSỐ4.ĐềthiTHPTQGmônToán2022-Mãđề104...............17

ĐỀSỐ5.ĐềthiTHPTQGmônToán2022-Minhhọa................23

BẢNG ĐÁP ÁN.....................................................29

LỜIGIẢIĐỀSỐ1.ĐềthiTHPTQGmônToán2022-Mãđề101.......30

LỜIGIẢIĐỀSỐ2.ĐềthiTHPTQGmônToán2022-Mãđề102.......42

LỜIGIẢIĐỀSỐ3.ĐềthiTHPTQGmônToán2022-Mãđề103.......54

LỜIGIẢIĐỀSỐ4.ĐềthiTHPTQGmônToán2022-Mãđề104.......67

LỜIGIẢIĐỀSỐ5.ĐềthiTHPTQGmônToán2022-Minhhọa.........80


Post a Comment

Previous Post Next Post

About