ta.png

[PDF] 15 Đề Thi Địa Lý THPT Có Đáp Án

[PDF] 15 Đề Thi Địa Lý THPT Có Đáp Án

[PDF] 15 Đề Thi Địa Lý THPT Có Đáp Án


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

Câu 41:
Việt Nam có chung Biển Đông với bao nhiêu nước?
A. 7 nước B. 9 nước C. 8 nước D. 10 nước
Câu 42: Mưa phùn là loại mưa :
A. Diễn ra vào đầu mùa đông ở miền Bắc
B. Diễn ra ở đồng bằng và ven biển miền Bắc vào đầu mùa đông.
C. Diễn ra vào nửa sau mùa đông ở miền Bắc
D. Diễn ra ở đồng bằng và ven biển miền Bắc vào nửa sau mùa đông
Câu 43: Đặc điểm nào sau đây không đúng với địa hình của đồng bằng sông Hồng?
A. Do phù sa sông Hồng và sông Tiền bồi đắp.
B. Bị chia cắt mạnh bởi hệ thống để điều.
C. Cao ở rìa phía tây và tây bắc, thấp dần ra biển.
D. Vùng trong để không được bồi tụ phù sa, ngoài để được bồi tụ phù sa hàng năm.
Câu 44: Đặc trưng khí hậu từ Bạch Mã trở vào là:
A. có hai mùa: một mùa nóng và một mùa lạnh.
B. nhiệt độ trung bình năm trên 25°C và không có tháng nào dưới 200C.
C. có hai mùa: mùa mưa ít và mùa mưa nhiều.
D. không có mùa đông rõ rệt, chỉ có hai thời kỳ chuyển tiếp.

 ...


CHÚNG TÔI ĐANG CHUẨN BỊ FILE DOWNLOAD. VUI LÒNG CHỜ GIÂY LÁT!

Post a Comment

Previous Post Next Post

About