ta.png

[PDF] 20 Đề Thi Thử Tốt Nghiệp THPT Môn Địa Lý Có Đáp Án

[PDF] 20 Đề Thi Thử Tốt Nghiệp THPT Môn Địa Lý Có Đáp Án

[PDF] 20 Đề Thi Thử Tốt Nghiệp THPT Môn Địa Lý Có Đáp Án

 

Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        


Câu 1: Do tác động của lực Côriôlit nên bán cầu Nam các vật chuyển động từ cực về xích đạo sẽ bị lệch hướng

A. về phía xích đạo.

C. về phía bên trái theo hướng chuyển động.

B. về phía bên trên theo hướng chuyển động.

D. về phía bên phải theo hướng chuyển động.


Câu 2: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết tỉnh, thành phố nào sau đây không giáp với biển Đông?

 

A. Hải Dương.                           B. Quảng Ngãi.                          C. Phú Yên.                                 D. Hà Nam

 

Câu 3: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết nước ta có bao nhiêu tỉnh,thành phố có đường biên giới chung với Lào?

 

A. 10.                                              B. 11.                                               C. 12.                                              D. 13.

 

Câu 4: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết nhận xét nào dưới đây không đúng về chế độ nhiệt ở nước ta?

 

A. Nhiệt độ trung bình năm tăng dần từ Bắc vào Nam.

B. Nhiệt độ trung bình năm giảm dần từ Bắc vào Nam.

C. Nhiệt độ trung bình năm trên 20°C (trừ các vùng núi).

D. Nhiệt độ trung bình năm có sự phân hóa theo không gian.

 

Câu 5: Một trong những thành tựu quan trọng đạt được về kinh tế của LB Nga sau năm 2000 là

 

A. Thanh toán xong các khoản nợ nước ngoài, giá trị xuất siêu tăng.

B. Đứng hàng đầu thế giới về sản lượng nông nghiệp.

C. Sản lượng các ngành kinh tế tăng, dự trữ ngoại tệ đứng đầu thế giới.

D. Khôi phục lại được vị thế siêu cường về kinh tế. 


Post a Comment

Previous Post Next Post

About