ta.png

[PDF] 35 Đề Tổng Ôn Kiến Thức Toán 2023 Nguyễn Quốc Chí

[PDF] 35 Đề Tổng Ôn Kiến Thức Toán 2023 Nguyễn Quốc Chí

[PDF] 35 Đề Tổng Ôn Kiến Thức Toán 2023 Nguyễn Quốc Chí


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

Người ta muốn xây một bể chứa nước dạng hình hộp chữ nhật không nắp có thể tích 200 m
3. Đáy bể
là hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Giá thuê nhân công xây bể là 500.000 đồng/m
2. Chi phí thuê
công nhân thấp nhất (làm tròn đến hàng nghìn) là
A. 67.221.071 đồng. B. 84.693.000 đồng. C. 28.231.080 đồng. D. 21.124.612 đồng.

 


1 Comments

Previous Post Next Post

About