[PDF] Bộ Đề Phát Triển Câu Hỏi Trong Đề Thi THPT Quốc Gia Vật Lý Thầy Dĩ Thâm

[PDF] Bộ Đề Phát Triển Câu Hỏi Trong Đề Thi THPT Quốc Gia Vật Lý Thầy Dĩ Thâm


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

 Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với phương trình x A cos( t ) =  +  . Khi vật đi qua

vị trí cân bằng thì độ lớn gia tốc của vật có giá trị là

A. A. B. 0,5 A . C. 2A . D. 0.

Câu 3: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, mỗi lần một nguyên tử hay phân tử phát xạ ánh sáng thì chúng

phát ra

A. một notron. B. một êlectron. C. một phôtôn. D. một prôtôn.

Câu 4: Một chất phóng xạ có hằng số phóng xạ là . Chu kì bán rã T của chất phóng xạ này được tính

bằng công thức nào sau đây?

Câu 6: Trong sơ đồ khối của một máy thu thanh vô tuyến đơn giản không có bộ phận nào sau đây?

A. Mạch chọn sóng. B. Anten thu. C. Mạch tách sóng. D. Micrô.

Câu 7: Xét một tia sáng đi từ môi trường có chiết suất n1 sang môi trường có chiết suất n 2 nhỏ hơn.

Biết i là góc giới hạn phản xạ toàn phần. Biểu thức nào sau đây đúng?


CHÚNG TÔI ĐANG CHUẨN BỊ FILE DOWNLOAD. VUI LÒNG CHỜ GIÂY LÁT!