[PDF] Công Phá Đề Thi THPT Quốc Gia Môn Hóa Học Lovebook - Trần Đình Quang

[PDF] Công Phá Đề Thi THPT Quốc Gia Môn Hóa Học Lovebook - Trần Đình Quang


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

Phương pháp số đến

Phương pháp trung bình

Phương pháp bảo toàn khối lượng

Phương pháp bảo toàn electron

Viết đồng phân của hợp chất hữu cơ

Sự điện phân

Al, Zn và hợp chất của Al, Zn tác dụng với dụng dịch kiềm

Bài toán sục khí CO2 vào dung dịch chưa OH và CA2+

Phương pháp chặn hai đầu

Sử dụng phương trình phản ứng

Tổng hợp lý tuyết

Hóa vô cơ

Ni tơ

Amoniac

Axit nitric

Photpho

Axit photphoric

...


 


CHÚNG TÔI ĐANG CHUẨN BỊ FILE DOWNLOAD. VUI LÒNG CHỜ GIÂY LÁT!