ta.png

[PDF] Cẩm Nang Kỹ Năng Học Tập

[PDF] Cẩm Nang Kỹ Năng Học Tập

[PDF] Cẩm Nang Kỹ Năng Học Tập
sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        


Khi bắt đầu bước chân vào trường y, bạn có thể gặp những khó khăn nhất
định do môi trường và điều kiện học tập thay đổi. Cuốn sách nhỏ này được
thiết kế nhằm giúp bạn nắm được một số kỹ năng học tập cơ bản và nhanh
chóng bắt nhịp với môi trường học tập mới một cách hiệu quả nhất.

 Cho dù bạn là sinh viên đại học, cao đẳng hay học sinh điều dưỡng, y sĩ, hộ

sinh; là sinh viên dự bị, sinh viên mới hay những sinh viên đã có kinh nghiệm
thì cuốn sách nhỏ này cũng sẽ rất hữu ích cho bạn, đặc biệt với những bạn
HSSV là con em các dân tộc thiểu số Việt Nam. Bên cạnh đó, các thầy cô giáo
chủ nhiệm, các cố vấn học tập hay những cán bộ của Phòng Công tác HSSV
cũng có thể sử dụng thông tin trong cuốn sách này để hướng dẫn bạn học tập
hiệu quả hơn.

Post a Comment

Previous Post Next Post

About