ta.png

[PDF] 23 chuyên đề nền tảng 7+ ôn tập kỳ thi TN THPT 2023 môn Toán

23 chuyên đề nền tảng 7+ ôn tập kỳ thi TN THPT 2023 Toán

[PDF] 23 chuyên đề nền tảng 7+ ôn tập kỳ thi TN THPT 2023 môn Toán


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

KHẢO SÁT HÀM SỐ – SỰ BIẾN THIÊN

KHẢO SÁT HÀM SỐ – CỰC TRỊ 
KHẢO SÁT HÀM SỐ – GTLN-GTNN 
KHẢO SÁT HÀM SỐ – TIỆM CẬN
KHẢO SÁT HÀM SỐ – TƯƠNG GIAO
MŨ – LOGARITH – LŨY THỪA
MŨ – LOGARITH – HÀM SỐ 
MŨ – LOGARITH – PHƯƠNG TRÌN
MŨ – LOGARITH – BẤT PHƯƠNG TRÌNH 
KHỐI ĐA DIỆN 
KHỐI TRÒN XOAY
NGUYÊN HÀM 
TÍCH PHÂN 
ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN 
SỐ PHỨC – KHÁI NIỆM 
SỐ PHỨC – ĐIỂM BIỂU DIỄN SỐ PHỨC
SỐ PHỨC – PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI 
OXYZ – HỆ TRỤC TỌA ĐỘ 
OXYZ – PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG 
OXYZ – PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG 
HHKG – GÓC – KHOẢNG CÁCH 
CẤP SỐ 

TỔ HỢP – XÁC SUẤT 


Post a Comment

Previous Post Next Post

About