ta.png

[PDF] Đề Thi Thử Và Đáp Án Chi Tiết Vật Lý THPT 2023

[PDF] Đề Thi Thử Và Đáp Án Chi Tiết Vật Lý THPT 2023

[PDF] Đề Thi Thử Và Đáp Án Chi Tiết Vật Lý THPT 2023


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

Máy hàn điện nấu chảy kim loại hoạt động theo nguyên tắc biến áp, trong đó cuộn sơ cấp gồm nhiều

vòng dây tiết diệt nhỏ, cuộn thứ cấp gồm ít vòng dây tiết diệt lớn.

 Chọn B.

Câu 2: Hạt nhân Poloni 84Po 210 có bao nhiêu nuclon mang điện?

A. 210 B. 84 C. 126 D. 294

Hướng dẫn

Hạt nuclon mang điện là proton. Hạt nhân Poloni 84Po 210 có 84 hạt proton.

 Chọn B.

Câu 3: Hai dao động điều hoà cùng phương và cùng tần số 4 Hz. Dao động tổng hợp có tần số

A. 4 Hz. B. 2 Hz. C. 8 Hz. D. 6 Hz.

Hướng dẫn

 Chọn A.


Post a Comment

Previous Post Next Post

About