ta.png

[PDF] Các Dạng Toán Trọng Tâm Ôn Thi THPT 2023

[PDF] Các Dạng Toán Trọng Tâm Ôn Thi THPT 2023

[PDF] Các Dạng Toán Trọng Tâm Ôn Thi THPT 2023


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

+ Dạng 1 Tập Hợp Điểm Biểu Diễn Số Phức.

+ Dạng 2 Viết Phương Trình Đường Thẳng Đi Qua Hai Điểm.
+ Dạng 3 Tìm Tọa Độ Điểm Liên Quan Đến Mặt Phẳng.
+ Dạng 4 Khoảng Cách Trong Không Gian.
+ Dạng 5 Bất Phương Trình Logarit.
+ Dạng 6 Tính Tích Phân.
+ Dạng 7 Cực Trị Của Hàm Số.
+ Dạng 8 Cực Trị Số Phức.
+ Dạng 9 Thể Tích Khối Đa Diện Khi Biết Yếu Tố Khoảng Cách.
+ Dạng 10 Ứng Dụng Tích Phân Tính Diện Tích Hình Phẳng.
+ Dạng 11 Phương Trình Bậc Hai Số Phức.
+ Dạng 12 Khoảng Cách Trong Hệ Tọa Độ Oxyz.
+ Dạng 13 Tìm Cặp Số Nguyên Liên Quan Đến Bất Phương Trình Logarit.
+ Dạng 14 Tính Khoảng Cách Liên Quan Đến Mặt Nón.
+ Dạng 15 Cực Trị Trong Không Gian Oxyz.

+ Dạng 16 Tính Đơn Điệu Hàm Số Chứa Giá Trị Tuyệt Đối. Post a Comment

Previous Post Next Post

About