ta.png

[PDF] Chinh Phục Vận Dụng Cao Hình Học THPT 2023

[PDF] Chinh Phục Vận Dụng Cao Hình Học THPT 2023

[PDF] Chinh Phục Vận Dụng Cao Hình Học THPT 2023


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

 

CHƯƠNG 1: KHOẢNG CÁCH VÀ GÓC TRONG KHÔNG GIAN.
Chủ đề 01. Khoảng cách trong không gian 1.
Chủ đề 02. Góc trong không gian 58.
CHƯƠNG 2: KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN.
Chủ đề 03. Thể tích khối chóp 112.
Chủ đề 04. Thể tích khối lăng trụ 159.
Chủ đề 05. Tỷ lệ thể tích khối đa diện 190.
Chủ đề 06. Cực trị hình học không gian 241.
CHƯƠNG 3: KHỐI TRÒN XOAY VÀ THỂ TÍCH KHỐI TRÒN XOAY.
Chủ đề 07. Khối nón – trụ – cầu 290.
Chủ đề 08. Khối cầu ngoại tiếp khối đa diện 322.
CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN.
Chủ đề 09. Phương trình mặt phẳng 363.
Chủ đề 10. Phương trình đường thẳng 387.
Chủ đề 11. Phương trình mặt cầu 426.

Chủ đề 12. Ứng dụng phương pháp tọa độ trong không gian 477. 


Post a Comment

Previous Post Next Post

About