ta.png

[PDF] Sổ Tay Kiến Thức Lịch Sử Tốt Nghiệp THPT

[PDF] Sổ Tay Kiến Thức Lịch Sử Tốt Nghiệp THPT

[PDF] Sổ Tay Kiến Thức Lịch Sử Tốt Nghiệp THPT


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

1. Sự kiện được coi như một “Hồi chuông” thức tỉnh tinh thần yêu nước đối với nhân dân ta là?

à Nguyễn Ái Quốc gửi bản yêu sách đến hội nghị Vexai 18/6/1919.

2. Sự kiện được coi như một “quả bom nổ chậm” làm cho kẻ thù khiếp sợ?

à Nguyễn Ái Quốc gửi bản yêu sách đến hội nghị Vexai 18/6/1919

3. Sự kiện mở ra 1 thời đại mới cho cách mạng Việt Nam là?

à Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930

4. Sự kiện khép lại 1 thời kì đấu tranh của nhân dân ta theo khuynh hướng dân chủ tư sản là?

à Thất bại của khởi nghĩa Yên Bái năm 1930. 


Post a Comment

Previous Post Next Post

About