[PDF] 40 Câu Lý Thuyết Ăn Chắc 8+ Và Chống Sai Ngu - Hồ Thức Thuận (Buổi 8)

[PDF] 40 Câu Lý Thuyết Ăn Chắc 8+ Và Chống Sai Ngu - Hồ Thức Thuận (Buổi 8)

[PDF] 40 Câu Lý Thuyết Ăn Chắc 8+ Và Chống Sai Ngu - Hồ Thức Thuận (Buổi 8)


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        


Từ bảng biến thiên của hàm số y = f (x) ta có đồ thị
hàm số
y =  f (x) có một tiệm cận đứng là đường thẳng
x =-2 và hai tiệm cận ngang là hai đường thẳng y =   0
y = 1.
Vậy tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang
của đồ thị hàm số là 3.
-> Chọn đáp án C.
Câu 22.
Hình chiếu vuông góc của A( 2;1; -1  lên trục Oy
H (0;1;0) .
-> Chọn đáp án C

 


Post a Comment

Previous Post Next Post

About