[PDF] 900 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Vật Lý 11 + 12 Kèm Đáp Án

[PDF] 900 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Vật Lý 11 + 12 Kèm Đáp Án

[PDF] 900 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Vật Lý 11 + 12 Kèm Đáp Án


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        


Lý thuyết.........................................................................................................................3
Bài tập.............................................................................................................................7
Phần Cơ học...................................................................................................................13
Lý thuyết .......................................................................................................................13
Bài tập ...........................................................................................................................21
Phần Sóng cơ .................................................................................................................30
Lý thuyết ........................................................................................................................30
Bài tập .................................................................................................35
Phần Điện xoay chiều..............................................................................................42
Lý thuyết ......................................................................................................................42
Bài tập .........................................................................................................................53
Phần Dao động điện từ ................................................................................................62
Lý thuyết ...........................................................................................................62
Bài tập ................................................................................................................69
Phần sóng ánh sáng.............................................................................................72
Lý thuyết .............................................................................................................72
Bài tập ................................................................................................................82
Phần Lượng tử ánh sáng ............................................................................................86
Lý thuyết ....................................................................................................................86
Bài tập .......................................................................................................................91
Phần Vật lí hạt nhân...................................................................................................99
Lý thuyết ...................................................................................................................99
Bài tập .....................................................................................................................105

 


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

NHẬN DOWNLOAD FILE PDF, WORD BỊ KHOÁ KHÔNG CHO TẢI TRÊN GOOGLE DRIVE

NHẬN ĐÁNH MÁY VĂN BẢN, TÀI LIỆU CÁC LOẠI

INBOX