[PDF] 10 Đề thi thử Luyện Phản Xạ - Chống Sai Ngu Vật Lý - VNA

FULL ĐÁP ÁN CHI TIẾT

[PDF] 10 Đề thi thử Luyện Phản Xạ - Chống Sai Ngu Vật Lý - VNA
Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

 Câu 1: [VNA] Xét một máy biến áp lý tưởng có số vòng dây cuộn sơ cấp là N1 , số vòng dây cuộn thứ cấp là

N2 đang hoạt động. Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây sơ cấp và thứ cấp là U1 và U2 , cường độ dòng điện

hiệu dụng trong cuộn sơ cấp và thứ cấp là I1 và I2 . Biểu thức nào sau đây đúng?

Câu 2: [VNA] Phát biểu nào dưới đây không đúng khi nói về pin quang điện?

A. Pin quang điện biến đổi trực tiếp quang năng thành điện năng.

B. Pin quang điện biến đổi trực tiếp quang năng thành cơ năng.

C. Hiệu suất của các pin quang điện chỉ vào khoảng trên dưới 10%.

D. Suất điện động của pin quang điện nằm trong khoảng từ 0,5 V đến 0,8 V .