[PDF] 10 Đề Về Đích THPT Vật Lý Vũ Ngọc Anh

[PDF] 10 Đề Về Đích THPT Vật Lý Vũ Ngọc Anh

[PDF] 10 Đề Về Đích THPT Vật Lý Vũ Ngọc Anh


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

Câu 1:
[VNA] Điện trở của một quang điện trở có đặc điểm nào dưới đây?
A. có giá trị rất lớn B. có giá trị không đổi
C. có giá trị rất nhỏ D. có giá trị thay đổi được
Câu 2: [VNA] Trên mặt nước đủ rộng có một nguồn điểm O dao động điều hòa theo phương thẳng
đứng tạo ra một hệ sóng tròn đồng tâm O lan tỏa ra xung quanh. Thả một nút chai nhỏ nổi trên mặt
nước nơi có sóng truyền qua thì nút chai
A. sẽ bị sóng cuốn ra xa nguồn O
B. sẽ dịch chuyển lại gần nguồn O
C. sẽ dao động tại chỗ theo phương thẳng đứng
D. sẽ dao động theo phương nằm ngang
Câu 3: [VNA] Chùm sáng hẹp của ánh sáng Mặt Trời sau khi đi qua lăng kính thì bị tán sắc. Tia
sáng màu nào bị lệch ít nhất khi đi qua lăng kình?
A. vàng B. tím C. đỏ D. xanh

 


Post a Comment

Previous Post Next Post

About