ta.png

[PDF] 1200 Câu Trắc Nghiệm Địa Lý 12 Có Đáp Án

[PDF] 1200 Câu Trắc Nghiệm Địa Lý 12 Có Đáp Án

[PDF] 1200 Câu Trắc Nghiệm Địa Lý 12 Có Đáp ÁnMua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

Câu 5
. Việc thông thương qua lại giữa nước ta với các nước láng giềng chỉ có thể tiến hành thuận lợi
ở một số cửa khẩu vì:
A. Phần lớn biên giới nước ta nằm ở vùng núi.
B. Phần lớn biên giới chạy theo các đỉnh núi, các hẻm núi...
C. Cửa khẩu là nơi có địa hình thuận lợi cho qua lại.
D. Thuận tiện cho việc đảm bảo an ninh quốc gia.
Câu 6. Cửa khẩu nào sau đây nằm trên đường biên giới Việt Nam – Lào?
A. Móng Cái. B. Hữu Nghị. C. Đồng Văn. D. Lao Bảo
Câu 7. Cửa khẩu nào sau đây nằm trên đường biên giới Việt – Trung?
A. Cầu Treo. B. Lào Cai. C. Mộc Bài. D. Vĩnh Xương
Câu 8. Đường bờ biển nước ta dài (km):
A. 3260. B. 3270. C. 2360. D. 3460

Post a Comment

Previous Post Next Post

About