ta.png

[PDF] 5 Đề Chia Tay 2K5 Thầy VNA Vật Lý

[PDF] 5 Đề Chia Tay 2K5 Thầy VNA Vật Lý

[PDF] 5 Đề Chia Tay 2K5 Thầy VNA Vật Lý


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

 Câu 1: [VNA] Một nhóm học sinh thực hiện thí nghiệm để xác định bước sóng ánh sáng phát ra từ một đèn LAZE. Thí nghiệm nhóm học sinh này sử dụng là thí nghiệm về

A. giao thoa ánh sáng B. phản xạ ánh sáng C. tán sắc ánh sáng D. quang phát quang

Câu 3: [VNA] Một con lắc lò xo dao động điều hòa tự do. Cơ năng của con lắc

A. luôn giảm dần B. luôn bảo toàn C. biến đổi điều hòa D. luôn tăng dần

Câu 4: [VNA] Trong các nhà máy ô tô, toa xe, để sơn mau khô, người ta chiếu vào vật vừa sơn một chùm

A. hồng ngoại B. tử ngoại C. tia X D. tia β

Câu 5: [VNA] Theo thuyết lượng tử ánh sáng thì năng lượng mỗi photon tỉ lệ với

A. công suất của chùm sáng B. tần số của ánh sáng

C. cường độ của chùm sáng D. bước sóng của ánh sángPost a Comment

Previous Post Next Post

About