ta.png

[PDF Bản Đẹp] Muôn Kiếp Nhân Sinh

[PDF] Muôn Kiếp Nhân Sinh

[PDF] Muôn Kiếp Nhân Sinh

TG: NGUYÊN PHONG
Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

Tương lai của mỗi con người, mỗi tổ chức, mỗi quốc gia và cả hành tinh này sẽ ra sao trong giai đoạn sắp tới là tùy thuộc vào thái độ ứng xử, nhìn nhận và thức tỉnh của từng cá nhân, từng tổ chức, 
từng quốc gia đó tạo nên.Nếu muốn thay đổi, cần khởi đầu bằng
việc nhận thức, chuyển đổi tâm thức, lan tỏa yêu thương và chia sẻ sự hiểu biết từ mỗi người chúng ta trước.
Nhân quả đừng đợi thấy mới tin. Nhân quả là bảng chỉ đường, giúp
con người tìm về thiện lương “ .
T ôi quyết định viết cuốn sách này bằng tiếng Việt - ngôn ngữ
đồng bào, đất nước thân thương trong tim tôi.

 


Post a Comment

Previous Post Next Post

About