[PDF] Tiền Không Mọc Trên Cây

[PDF] Tiền Không Mọc Trên Cây

[PDF] Tiền Không Mọc Trên Cây


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

 Cuốn sách này dành tặng cho người bạn thân nhất của tôi.

Bà là người luôn luôn sẵn sàng nhận những cuộc gọi trả sau của tôi; đọc cho tôi nghe riêng những lá số tốt của tôi; tặng tất cả những bạn bè của bà những cuốn sách có chữ ký của tôi; nói với tôi rằng tôi trông lúc nào cũng mảnh mai khi xuất hiện trên TV và rằng tôi  thật tuyệt vời cả khi tôi nghĩ màn hình TV chỉ như một tấm gương; và sẵn sàng để cho gia đình tôi kỉ niệm chín mươi chín năm kì diệu bà có mặt trên đời.

Bà Jewel, cháu cảm ơn bà.


Post a Comment

Previous Post Next Post

About