[PDF] Tuyển Tập 5 Đề Ôn Thi TN THPT Các Sở Trường Chuyên 2023

[PDF] Tuyển Tập 5 Đề Ôn Thi TN THPT Các Sở Trường Chuyên 2023

[PDF] Tuyển Tập 5 Đề Ôn Thi TN THPT Các Sở Trường Chuyên 2023


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

Tác giả ĐặngViệt Đông

Có đáp án và giải chi tiết

1 Sở Giáo Dục Ninh Bình – Lần 2.
2 Chuyên KHTN Hà Nội – Lần 1.
3 Chuyên Hạ Long – Lần 1.
4 Sở Giáo Dục Bắc Ninh – Lần 1.

5 Sở Giáo Dục Bắc Giang – Lần 1. 


Post a Comment

Previous Post Next Post

About