[PDF] Đề Cương Hình Học 12 HK1

 [PDF] Đề Cương Hình Học 12 HK1

[PDF] Đề Cương Hình Học 12 HK1


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        
Chuyên đề 1: KHỐI ĐA DIỆN 1.
§1 – KHÁI NIỆM KHỐI ĐA DIỆN 1.
A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1.
B. BÀI TẬP TỰ LUYỆN 3.
Bảng đáp án 7.

§2 – THỂ TÍCH KHỐI CHÓP 8.
A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ 8.
B. CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 12.
+ Dạng 2.1: Thể tích khối chóp có cạnh bên vuông góc với đáy 12.
+ Dạng 2.2: Thể tích khối chóp có mặt bên vuông góc với đáy 35.
+ Dạng 2.3: Thể tích khối chóp đều 40.
C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN 1 54.
Bảng đáp án 63.
D. BÀI TẬP TỰ LUYỆN 2 63.
Bảng đáp án 66.
§3 – THỂ TÍCH KHỐI LĂNG TRỤ 67.
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN 67.
B. CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 67.
+ Dạng 3.4: Thể tích khối lập phương – Hình hộp chữ nhật 67.
+ Dạng 3.5: Thể tích khối lăng trụ đứng tam giác 75.
+ Dạng 3.6: Thể tích khối lăng trụ xiên 95.
C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN 103.
Bảng đáp án 108.
§4 – TỈ SỐ VỀ THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN 110.
A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ 110.
B. CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 110.
+ Dạng 4.7: TỈ SỐ THỂ TÍCH CỦA KHỐI CHÓP 110.
§5 – TỔNG ÔN HÌNH HỌC CHƯƠNG I 119.
Chuyên đề 2: NÓN – TRỤ – CẦU 137.
§1 – MẶT NÓN – KHỐI NÓN 137.
A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ 137.
B. CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 138.
+ Dạng 1.8: Xác định các yếu tố cơ bản của hình nón, khối nón 138.
+ Dạng 1.9: Xoay hình phẳng quanh trục tạo thành khối nón 141.
+ Dạng 1.10: Thiết diện của hình nón cắt bởi mặt phẳng cho trước 144.
+ Dạng 1.11: Khối nón ngoại tiếp, nội tiếp 149.
+ Dạng 1.12: Gấp hình quạt để tạo thành mặt nón 151.
C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN 152.


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

NHẬN DOWNLOAD FILE PDF, WORD BỊ KHOÁ KHÔNG CHO TẢI TRÊN GOOGLE DRIVE

NHẬN ĐÁNH MÁY VĂN BẢN, TÀI LIỆU CÁC LOẠI

INBOX