[PDF] Đề Cương Hình Học 12 HK1

 [PDF] Đề Cương Hình Học 12 HK1

[PDF] Đề Cương Hình Học 12 HK1


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        
Chuyên đề 1: KHỐI ĐA DIỆN 1.
§1 – KHÁI NIỆM KHỐI ĐA DIỆN 1.
A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1.
B. BÀI TẬP TỰ LUYỆN 3.
Bảng đáp án 7.

§2 – THỂ TÍCH KHỐI CHÓP 8.
A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ 8.
B. CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 12.
+ Dạng 2.1: Thể tích khối chóp có cạnh bên vuông góc với đáy 12.
+ Dạng 2.2: Thể tích khối chóp có mặt bên vuông góc với đáy 35.
+ Dạng 2.3: Thể tích khối chóp đều 40.
C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN 1 54.
Bảng đáp án 63.
D. BÀI TẬP TỰ LUYỆN 2 63.
Bảng đáp án 66.
§3 – THỂ TÍCH KHỐI LĂNG TRỤ 67.
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN 67.
B. CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 67.
+ Dạng 3.4: Thể tích khối lập phương – Hình hộp chữ nhật 67.
+ Dạng 3.5: Thể tích khối lăng trụ đứng tam giác 75.
+ Dạng 3.6: Thể tích khối lăng trụ xiên 95.
C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN 103.
Bảng đáp án 108.
§4 – TỈ SỐ VỀ THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN 110.
A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ 110.
B. CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 110.
+ Dạng 4.7: TỈ SỐ THỂ TÍCH CỦA KHỐI CHÓP 110.
§5 – TỔNG ÔN HÌNH HỌC CHƯƠNG I 119.
Chuyên đề 2: NÓN – TRỤ – CẦU 137.
§1 – MẶT NÓN – KHỐI NÓN 137.
A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ 137.
B. CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 138.
+ Dạng 1.8: Xác định các yếu tố cơ bản của hình nón, khối nón 138.
+ Dạng 1.9: Xoay hình phẳng quanh trục tạo thành khối nón 141.
+ Dạng 1.10: Thiết diện của hình nón cắt bởi mặt phẳng cho trước 144.
+ Dạng 1.11: Khối nón ngoại tiếp, nội tiếp 149.
+ Dạng 1.12: Gấp hình quạt để tạo thành mặt nón 151.
C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN 152.


Post a Comment

Previous Post Next Post

About