[PDF] Nắm trọn chuyên đề thể tích khối đa diện ôn thi THPT Quốc gia môn Toán

[PDF] Nắm trọn chuyên đề thể tích khối đa diện ôn thi THPT Quốc gia môn Toán

 [PDF] Nắm trọn chuyên đề thể tích khối đa diện ôn thi THPT Quốc gia môn Toán

[PDF] Nắm trọn chuyên đề thể tích khối đa diện ôn thi THPT Quốc gia môn Toán


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

Một số định nghĩa cần nhớ
Hình lăng trụ là hình có hai đáy là hai đa giác bằng nhau nằm trên hai mặt phẳng song song với
nhau và các mặt bên đều là các hình bình hành.
Hình lăng trụ đứng
Định nghĩa: Hình lăng trụ đứng là hình lăng trụ có cạnh bên vuông góc với mặt đáy.
Tính chất: Các mặt bên của hình lăng trụ đứng là các hình chữ nhật và vuông góc với mặt đáy.
Hình lăng trụ đều
Định nghĩa. Hình lăng trụ đều là hình lăng trụ đứng có đáy là đa giác đều.
Tính chất. Các mặt bên của hình lăng trụ đều là các hình chữ nhật bằng nhau và vuông góc với
mặt đáy.
Hình hộp là hình lăng trụ có đáy là hình bình hành.
Hình hộp đứng
Định nghĩa. Hình hộp đứng là hình hộp có cạnh bên vuông góc với mặt đáy.